p3

Versamatic

เป็นเครื่องสูบจ่ายสารเคมี, ของเหลว, สารหนืดทำงานด้วย การเคลื่อนไหวของแผ่นไดอะแฟรมคู่ ที่ถูกขับด้วยแรงดันลมจาก เครื่องจ่ายลมภายนอก เทคโนโลยีก้าวล้ำของสินค้า คือ non-stalling และ non-freezing มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด ท่อส่ง ¼”, ½”, 1, 1 ½”, 2 และ 3นิ้ว ในส่วนของวัสดุตัวเครื่องสูบ มีให้เลือกทั้ง Aluminum, Stainless Steel, Polypropylene, Cast Iron etc. แต่ละวัสดุให้ความทนทาน ต่อระกับ pH ของสารเคมีที่แตกต่างกัน รวมถึงแผ่นไดอะแฟรม มีวัสดุให้เลือกทั้ง Neoprene, Buna-N, PTFE เป็นต้น

หมวดหมู่: