_0000_Layer 2

R SERIES : Plunger

เป็นเครื่องสูบจ่ายสารเคมี, ของเหลว, สารหนืด ทำงานด้วยการเคลื่อนไหวของแผ่นไดอะแฟรม ที่ถูกขับด้วยแรงดันจากมอเตอร์ไฟฟ้า

หมวดหมู่: