_0001_Layer 1

M SERIES : Mechanical diaphragm

เป็นเครื่องสูบจ่ายสารเคมี, ของเหลว, สารหนืด ทำงานด้วยการเคลื่อนไหวของแผ่นไดอะแฟรม ที่ถูกขับด้วยแรงดันจากมอเตอร์ไฟฟ้า

หมวดหมู่: