HYDROPLUS-CHEM

HYDROPLUS-CHEM

HYDROPLUS-CHEM

ไฮโดรพลัส-เคม เป็นปั๊มสูบจ่ายสารเคมีโดยใช้โซลินอยในการขับเคลื่อนแผ่นไดอะแฟรม โดยทำงานร่วมกับไมโครโปรเซสเซอร์ ในการควบคุมอัตราการจ่าย สามารถกันน้ำได้ ระดับ IP65* ตามมาตรฐานการป้องกัน น้ำและฝุ่นของ IEC 60529

*IP65 คือ มาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

หมวดหมู่: