งานบริการที่แข็งแกร่ง - การบริการที่แข็งแกร่งและเป็นเลิศ เทคนิควิศวกรรมสนับสนุนที่ดีเพียบพร้อม ทีมงานบริการที่เชี่ยวชาญมีทรรศนะสูง โดยมีเป้าประสงค์ที่ความพึงพอใจ และความประทับใจของลูกค้าต่อเครื่องสูบจ่ายสารเคมี งานบริการหลังการขาย - บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะจัดจำหน่ายเครื่องสูบจ่ายสารเคมีที่ดี ได้รับใช้งานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล โดยต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการซ่อมบำรุงในระยะยาวได้ งานบริการด้านเทคนิคสนับสนุน - บริษัท ฯ มีบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การสูบจ่ายสารเคมี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ และซ่อมแซมแก้ไขปัญหา การใช้งานเครื่องสูบจ่ายสารเคมีในขบวนการใช้งานของท่านได้ด้วย