สงวนลิขสิทธิ์© บริษัท ไฮโดรพลัส จำกัด
119/168 หมู่ 18 ซอยหมู่บ้านพัชราภรณ์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. (662)8172900, (662)8172311-2, (662)8171171-2 แฟกซ์. (662)8171173 อีเมลล์: sales@hydroplus.co.th