บริษัท ไฮโดรพลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสูบจ่ายสารเคมีเครื่องสูบส่งของเหลว ของหนืด เครื่องวัด และความคุมคุณภาพน้ำจากประเทศสหรัฐอเมริกา สินค้ามีหลากหลายรูปแบบ สินค้าได้รับการ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพเรื่อยมา เพื่อตอบสนองและอำนวยประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น

 •   กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

 •   กระบวนการผลิตน้ำสะอาดและน้ำบริสุทธิ์

 •   กระบวนการรับปรุงคุณภาพน้ำ

 •   อุตสาหกรรมเคมี

 •   อุตสาหกรรมอาหาร

 •   อุตสาหกรรมสี

 •   อุตกรรมฟอกสีและเท็กไลท์

 •   อุตสาหกรรมกระดาษ

 •   อุตสาหกรรมเหมืองแร่

 •   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 •   อตสาหกรรมเครื่องซัุกผ้า ล้างจาน

 •   อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

 •   อุตสาหกรรมยาง

 •   อุตสาหกรรมเซรามิก

 •   อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ