Pulsafeeder Pumps and Controllers


   Hydraulically Actuated Diaphragm Metering Pumps

สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย PULSA SERIES และ PULSA เป็นการใช้หลักการไฮโดรลิคมาช่วยขับเคลื่อนไดอะเฟรมของเครื่องสูบจ่าย สารเคมี ทำให้มีความแม่นยำสูง มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่อัตราการสูบจ่าย 2 ถึงกว่า 5000 ลิตร/ชั่วโมง และแรงดันสูงถึง 300 บาร์ มีความทนทานต่อการใช้งานหนัก เช่นสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูงหรือสารเคมีที่แปรสภาพก๊าซได้ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: www.pulsatron.com


  Mechanically Actuated Diaphragm Metering pumps

สินค้ากลุ่มนี้ประกอบด้วย CHEM-TECH และ OLM พัฒนาเพื่อให้มีความเหมาะสมและทนทานต่อการใช้งานจ่ายสารเคมี เช่น สารส้ม แพ็ค ปูนขาว โซดาแอ๊ช น้ำยาคลอรีน เพื่อใช้งานในขบวนการ ผลิตน้ำประปา น้ำสะอาด ขบวนการบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ มีสินค้าให้เลือกที่อัตราสูบจ่ายตั้งแต่น้อยกว่า1 จนถึงกว่า 400 ลิตร/ชั่วโมงแรงดันอยู่ที่ระดับ 7ถึง10บาร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: www.pulsatron.com


  Solenoid Actuated Diaphragm Metering pumps

สินค้านี้ประกอบไปด้วย PULSAtron ใช้หลักการทางไฟฟ้าอิเล็กโทรนิกทำงานควบคู่กับคอยล์โซลินิยด์ไปขับเคลื่อนไดอะแกรมของเครื่องสูบจ่ายสารเคมี รูปลักษณ์ดูกะทัดรัด ทันสมัยสินค้าถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความประหยัดในการใช้งานสูบจ่ายสารเคมีอัตราการสูบจ่ายเริ่มจากน้อยมากถึงปานกลาง คือน้อยกว่า 1 จนถึง 90ลิตร/ชม.และแรงดันที่อยู่ที่ระดับต่ำจนถึงปานกลาง คือ 1.3จนถึง10 บาร์ สามารถใช้งานจ่ายเคมีเข้าบอยเลอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์ สระว่ายน้ำขบวนการปรับ pHด้วยกรด-ด่าง และอีกหลายอุตสาหกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: www.pulsatron.com


  

Controller

สินค้านี้ประกอบด้วย PULSAtron MCT,VISION SERIES,MICROTRON เป็นการพัฒนาสินค้าเพื่อใช้งานในการวัดและควบคุมคุณภาพน้ำ ในส่วนของ pH,conductivityและ ORP สามารถใช้ประยุกต์กับงานน้ำดี,น้ำเสีย,บอยเลอร์,คูลลิ่ง-ทาวเวอร์ และกระบวนการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: www.pulsatron.com


สงวนลิขสิทธิ์© บริษัท ไฮโดรพลัส จำกัด
119/168 หมู่ 18 ซอยหมู่บ้านพัชราภรณ์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. (662)8172900, (662)8172311-2, (662)8171171-2 แฟกซ์. (662)8171173 อีเมลล์: sales@hydroplus.co.th