จำหน่าย ปั๊มเคมี Chemical pump เครื่องสูบจ่ายสารเคมี Diaphragm pump เครื่องสูบตะกอนข้นของเหลวและของหนืด

 • บริษัท ไฮโดรพลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่าย จำหน่าย ปั๊มเคมี Chemical pump เครื่องสูบจ่ายสารเคมี Diaphragm pump เครื่องสูบตะกอนข้นของเหลวและของหนืดและให้บริการ เครื่องวัดและความคุมคุณภาพน้ำจากประเทศสหรัฐอเมริกา สินค้ามีหลากหลายรูปแบบ สินค้าได้รับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพเรื่อยมา เพื่อตอบสนองและอำนวยประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

  119/168 หมู่ 18 ซอยหมู่บ้านพัชราภรณ์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

 • ปั๊มเคมี width="90" height="69"> เครื่องสูบจ่ายสารเคมี width="90" height="69"> Chemical pump width="90" height="69">

  •   กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

  •   กระบวนการผลิตน้ำสะอาดและน้ำบริสุทธิ์

  •   กระบวนการรับปรุงคุณภาพน้ำ

  •   อุตสาหกรรมเคมี

  •   อุตสาหกรรมอาหาร

  •   อุตสาหกรรมสี

  •   อุตกรรมฟอกสีและเท็กไลท์

  •   อุตสาหกรรมกระดาษ

  •   อุตสาหกรรมเหมืองแร่

  •   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

  •   อตสาหกรรมเครื่องซัุกผ้า ล้างจาน

  •   อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

  •   อุตสาหกรรมยาง

  •   อุตสาหกรรมเซรามิก

  •   อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์
        เพื่อสุขภาพ